Background
02 oktober 2020

archeologische site bij De Bompa

entry image

archeologische site bij De Bompa

Ooit was de koer van ons restaurant, gelegen aan de Oudburg 21, een archeologische site.
Op de koer werd een zeer oude beerput gevonden die blijkbaar goed bewaard was gebleven.
Op het terrein achter het huis stond er vroeger een klein bouwvallig magazijntje. Wanneer de eigenaar van toen het bouwvallige magazijntje wou afbreken om er een nieuwbouw op te zetten, verleende hij eerst de toestemming aan de Heemkundige vereniging “De Gronde” om vooraf opgravingen uit te voeren.
Deze werden opgestart eind juni 1988.
Wat betreft het achterhuis vermoed de heemkundige vereniging dat het werd opgericht na de 15de eeuw en dat het verschillende verbouwingen heeft gekend.
Bij de opgravingen werd er zeer veel menselijk haar gevonden waardoor de idee bestaat dat er destijds een barbier gehuisvestigd was. Bij het destijds blootleggen van de beerput kwam er een zeer sterke geur vrij. Deze is uiteraard verdwenen door het verwijderen van de beerput en het tuintje dat er momenteel aangelegd is.
Er werden bij de opgravingen ook meer dan 436 stukjes van voorwerpen uit vroegere tijden gevonden. Gaande van glazen, metalen tot ceramische recipiënten en textiel voorwerpen.